Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií (tzv. konsolidačný zákon)

Za účelom zlepšenia stavu verejných financií dôjde vplyvom tzv. konsolidačného zákona k viacerým zmenám zákonov. Cieľom je jednak ozdraviť verejné financie a zároveň zamedziť negatívnym vplyvom na hospodárstvo SR a životnú úroveň obyvateľov.

Medzi najdôležitejšie zmeny patria:

  • mimoriadne zdanenie bánk,
  • jednoročné predĺženie tzv. solidárneho príspevku z ropy,
  • zníženie príspevkov do II. piliera z 5 % na 4 % vymeriavacieho základu,
  • zvýšenie zdravotných odvodov pre zamestnávateľov z 10 % na 11 %, pre SZČO a samoplatiteľov zo 14 % na 15 %,
  • zvýšenie DPH na alkohol v reštauračných zariadeniach z 10 % na 20 %,
  • počnúc 1. februárom 2024 zvýšenie spotrebnej dane na tabakové výrobky a cigarety, približne o 40 centov na škatuľku,
  • zavedenie minimálnej dane pre právnické osoby,
  • zvýšenie daní z dividend fyzických osôb zo 7 % na 10 %,
  • zdanenie kapitálových príjmov fyzických osôb z virtuálnych mien.