Ostatné služby

Uľahčujeme život firmám a živnostníkom. Pomôžeme vám s množstvom úloh:

 • priebežná účtovná závierka vrátane všetkých príloh
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc
 • kniha jázd
 • registrácie ERP
 • odhlásenie ERP
 • evidencia skladu (účtovanie, skladová evidencia, inventarizácie...)
 • uloženie účtovnej závierky do zbierky listín
 • vypracovanie tuzemského cestovného príkazu
 • vypracovanie zahraničného cestovného príkazu
 • zabezpečenie elektronickej komunikácie voči zdravotnej, Sociálnej poisťovni, daňovému úradu
 • podanie žiadosti a získanie potvrdenia od Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní ,daňového úradu, registrového súdu a iných subjektov o preplatkoch/nedoplatkoch
 • registrácia daňových subjektov k dani z príjmov (DIČ)
 • registrácia na DPH (dobrovoľná)
 • registrácia na DPH (povinná)
 • intrastat
 • spracovanie dokumentácie pre banku za účelom získania úveru
 • audit
 • ohodnocovanie podnikov
 • právne služby
 • kompletný servis v oblasti BOZP
 • kompletný servis ochrany osobných údajov

📥 Stiahnúť cenník