Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Sociálna poisťovňa pripravila novú pomôcku pre klientov: Kalkulačku na informatívny výpočet dávky v nezamestnanosti

Záujemcovia o dávku v nezamestnanosti si môžu vypočítať jej potenciálnu výšku pomocou nového nástroja od Sociálnej poisťovne – kalkulačky dávky v nezamestnanosti

Táto kalkulačka slúži na informatívny výpočet. Záujemca do nej zadáva dva údaje – dátum zaradenia (resp. dátum predpokladaného/očakávaného zaradenia) do evidencie uchádzačov o zamestnanie a výšku priemernej mesačnej hrubej mzdy.

Na základe týchto údajov urobí kalkulačka orientačný výpočet a vyráta dennú výšku dávky v nezamestnanosti, ako aj výšku dávky za 30 či 31-dňový mesiac.

Sociálna poisťovňa zároveň odporúča, aby si klienti v tejto súvislosti aktivovali prístupy do svojich Elektronických účtov poistencov. Prostredníctvom tejto platformy si môžu zistiť rôzne užitočné informácie, vrátane stavu žiadosti o dávku v nezamestnanosti.