Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Zákon, ktorým sa novelizujú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie

Počnúc 1. januárom 2024 nadobudol účinnosť zákon č. 508/2023 Z. z., ktorého cieľom je zmierniť dopad inflácie a zvýšených úrokových sadzieb na čerpateľov hypoték.

Zmeny sa týkajú všetkých úverov na bývanie, ktorým sa zvýšila splátka v roku 2023 oproti roku 2022. Týmto zákonom vzniká nový daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, ktorý si daňovníci môžu uplatniť v daňovom priznaní za rok 2023, resp. v ročnom zúčtovaní.

Pre nové zmluvy o úvere na bývanie, uzavreté od 1. januára 2024 zároveň dochádza k zmene uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky.

Podmienkou získania daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky je hrubý príjem daňovníka za predchádzajúce obdobie vo výške najviac 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca na SR.

Výška tohto bonusu je najviac 75 % z rozdielu medzi zvýšenou a pôvodnou splátkou úveru, najviac však vo výške 1.800 eur ročne.

Pri daňovom bonuse na zaplatené úroky došlo k dvom zmenám:

  • podmienkou získania je rovnako hrubý príjem daňovníka za predchádzajúce obdobie vo výške najviac 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca na SR;
  • daňový bonus bol zvýšený zo 400 eur na 1.200 eur.