Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane za rok 2023 u fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023

Finančná správa zverejnila usmernenie k poukazovaniu 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii. Fyzická osoba,...

Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane za rok 2023 u fyzickej osoby, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Finančná správa vydala usmernenie pre fyzické osoby, ktoré chcú poukázať 2 % či 3 % z dane neziskovej organizácii...

Informácia k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. januára 2024

Finančná správa vydala informáciu k platbe preddavkov na daň z príjmu právnickej osoby.  Ak daňovník zaplatil preddavky na daň...

Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) bude v roku 2024 vo výške 4 %

Sociálna poisťovňa informuje, že výška príspevku do II. piliera sa v roku 2024 znižuje z 5,50 % na 4...

Sociálna poisťovňa proaktívne upozorňuje na zmeny poistného od januára 2024

Živnostníci a iné SZČO, ktoré majú povinnosť platiť tzv. sociálne odvody, dostali informácie o zmene minimálneho a maximálneho vymeriavacieho...

Usmernenie k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky a daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky

Finančná správa vydala metodické usmernenie k štátnej bonifikácii hypoték, teda zákona č. 508/2023 Z. z., ktorým sa doplnil zákon...

Informácia k podaniu daňového priznania a zaplateniu dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2023

Finančná správa SR pripomína, že daňovník, ktorý v roku 2023 využíval motorové vozidlo na podnikateľské účely, je povinný podať...

Nové vymeriavacie základy pre platenie poistného od 1. januára 2024 sú známe, prvýkrát ich treba uhradiť do 8. februára 2024

Sociálna poisťovňa informuje, že pre živnostníkov (SZČO) a dobrovoľných platcov sa menia minimálne a maximálne vymeriavacie základy poistného: minimálny...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií (tzv. konsolidačný zákon)

Za účelom zlepšenia stavu verejných financií dôjde vplyvom tzv. konsolidačného zákona k viacerým zmenám zákonov. Cieľom je jednak ozdraviť...

Zákon, ktorým sa novelizujú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie

Počnúc 1. januárom 2024 nadobudol účinnosť zákon č. 508/2023 Z. z., ktorého cieľom je zmierniť dopad inflácie a zvýšených...

Pre potvrdenie o získaní 2 % daní stačí navštíviť notára, návšteva pobočky Sociálnej poisťovne nie je potrebná

Po novom už neziskové organizácie, občianske združenia a ďalšie subjekty, ktoré potrebujú potvrdenie o získaní 2 % daní pre...

Sociálna poisťovňa od januára 2024 zvýši viaceré úrazové dávky, poberatelia nemusia o nič žiadať

Počnúc 1. januárom 2024 zvýši Sociálna poisťovňa tieto úrazové dávky: úrazové renty, pozostalostné úrazové renty, maximálne sumy úrazových dávok....

Posts Navigation