Rozširuje sa elektronický účet poistenca: Šesť nových funkcionalít, menej návštev pobočiek

Sociálna poisťovňa vydala informáciu k pokračujúcej digitalizácii jej služieb.  Najnovšia zmena sa týka takzvaného elektronického účtu poistenca, teda EÚP....

bitcoin pc

Novela zákona o dani z príjmov – zníženie daňovo-odvodovej záťaže z predaja virtuálnych mien

Používate alebo obchodujete s virtuálnymi menami, resp. kryptomenami? Zbystrite pozornosť – mení sa Zákon o dani z príjmov a...

Informácia k uplatneniu výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky u právnických osôb

Finančná správa Slovenskej republiky vydala doplňujúcu informáciu k uplatňovaniu nákladov na pohonné látky u právnických osôb. Naďalej platí, že...

Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2024.

Finančná správa SR vydala informáciu o meniacich sa sumách, ktoré budú potrebné pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na...

Zvýšenie súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Počnúc 1. júlom 2023 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 247/2023 Z. z. –...

V potravinárskom segmente a živočíšnej výrobe budú zamestnávatelia platiť nižšie odvody za zamestnancov po dobu pol roka

Z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 1. augusta 2023 vyplýva, že v potravinárskom segmente a oblasti...

Tvorba a úprava tovarových položiek vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP 2)

Na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky pribudla doplnková informácia k vytváraniu a úprave tovarových položiek pri práci s virtuálnou...

SZČO pozor: nezabudnite si upraviť novú výšku sociálnych odvodov

Ak ste si podali daňové priznanie za rok 2022 v riadnom termíne do 31. marca 2023, Sociálna poisťovňa vám...

Šesť rád po ukončení štúdia: Absolventom škôl vzniknú povinnosti voči Sociálnej poisťovni až po tom, ako začnú pracovať

Mnoho absolventov stredoškolského či vysokoškolského štúdia si nie je istých, aké povinnosti majú voči Sociálnej poisťovni (SP). Nevedia, kedy...

Práca v zahraničí: žiadosť o prenosný dokument A1 u môžete podať elektronicky

Sociálna poisťovňa výrazne zjednodušila proces žiadosti o dokument PD A1, resp. jednoducho A1. Toto vyplnené tlačivo potrebujú niektorí Slováci,...

Povinná ePN pre lekárov od 1. júna 2023: Sociálna poisťovňa a jej informačné systémy sú na ich spracovanie pripravené

Počnúc 1. júnom 2023 sú všetci všeobecní lekári, gynekológovia a poskytovatelia ústavnej starostlivosti povinní vystavovať potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti...

Opatrenie o zvýšení súm stravného od 1. júna 2023

Počnúc 1. júnom 2023 sa zvyšujú sumy stravného na základe opatrenia (č. 171/2023 Z. z.) od Ministerstva práce, sociálnych...

Posts Navigation