Podnikatelske prostredie

Zlepšenie podnikateľského prostredia

Od 1. septembra 2022 vstupuje do platnosti viacero noviel zákonov na zlepšenie podnikateľského prostredia, v mediálnom prostredí známych pod označením...

Pandemicka OCR

Pandemická OČR počas prázdnin

Sociálna poisťovňa informuje, že v istých životných situáciách môžu rodičia či iní poistenci dostávať pandemické ošetrovné (takzvaná pandemická OČR) aj...

Odvodova povinnost pre SZCO

Informácia o odvodovej povinnosti SZČO

Takmer 173 814 živnostníkov a ďalších SZČO, ktoré si za rok 2021 podali daňové priznanie v riadnom termíne, bolo informovaných o vzniku, zániku,...

Obrat pre účely registrácie pre DPH – otázky a odpovede

Na portáli FS SR bolo zverejnených viacero otázok a odpovedí týkajúcich sa obratu a jeho významu pre registráciu pre DPH. Obratom...

Elektronicka komunikacia

Obojsmerná elektronická komunikácia – otázky a odpovede

Doteraz prebieha elektronická komunikácia s Finančnou správou iba jednosmerne. Od 1. januára 2022 bola zavedená obojsmerná elektronická komunikácia, tzv. OBK....

Zbierka zakonov SR

Opatrenie o úprave súm životného minima

Od 1. júla 2022 dochádza k zvýšeniu súm životného minima a to nasledovne: pre jednu plnoletú fyzickú osobu z...

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2022

Sociálna poisťovňa (SP) na svojom webe zverejnila kalkulačku pre informatívny výpočet poistného pre SZČO počnúc 1. júlom 2022 (resp....

Oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky

Oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky

Ministerstvo financií ustanovilo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve nový vzor tlačiva Oznámenie dátumu schválenia...

grid karty SP

Predĺženie platnosti Grid kariet Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa predlžuje platnosť Grid kariet svojich klientov do 31. marca 2022. Pôvodne plánovala Sociálna poisťovňa prejsť od 1....

nepostihnuteľná suma

Nepostihnuteľná suma sa mení

Základná  nepostihnuteľná  suma  životného  minima v prípade  núteného  výkonu  rozhodnutia  –  exekúcie sa od 1. januára 2022 mení. Vláda...

odvody do SP 2022

Odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2022

Odvody do Sociálnej poisťovne sa v roku 2022 pre živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby...

pandemická PN

Pandemická PN končí od 1. decembra 2021

Pandemická PN od 1. decembra 2021 zaniká. Postup a nemocenské v prípade PN súvisiacej s Covidom19 bude rovnaký ako...

Posts Navigation