Nástroje, vďaka ktorým digitalizujeme

FINMATICS zabezpečí rozdelenie na jednotlivé dokumenty pri hromadnom skenovaní, prečíta ich obsah a vyplní všetky požadované údaje, doplní predkontácie, daňové kódy, nákladové strediská a zapíše prostredníctvom FINMATICS Connectoru získané dáta do vášho účtovníctva.

M-Files je spoľahlivý a bezpečný dokument management systém poskytujúci nástroje na inteligentnú správu dokumentov, prepojenie s relačnými dátami ostatných firemných aplikácií, podporu pre automatizáciu pracovných postupov (workflow) a množstvo ďalších možností na podporu digitalizácie.

Jednoducho viac voľného času. Ten vám zabezpečíme výkonnou aplikáciou pre správu vašich dokumentov a prehľadov, ktoré máte dostupné na pár klikov. Všetko s podporou prístupových práv zamestnancov s odlišnými činnosťami / privilégiami v aplikácii.

Kalkulačky

Mzdová kalkulačka

Kalkulátor nemocenského

  • Kalkulátor nemocenského v SR určí výšku nemocenskej dávky na základe počtu dní práceneschopnosti a výšky Vašej hrubej mzdy, ak ste práceneschopný a máte nárok na nemocenskú v Slovenskej republike.

Kalkulátor dôchodku

Pracovné kalkulačky

Kalkulátor dovolenky

PHL prepočet

Zoznam bánk

Prinášame Vám zoznam bánk pôsobiacich na Slovensku spolu s užitočnými informáciami a odkazmi na ich Internet banking. Ak tu Vaša banka náhodou nie je, budeme radi, ak nám o tom dáte vedieť.

Logo banky Názov banky Kód banky SWIFT kód Označenie banky Internet banking
365.bank (Poštová banka, a.s. odštepný závod) 6500 POBNSKBA Internet Banking
BANCO COFIDIS, S.A., pobočka zahr. banky 8400 MAISSA Internet Banking
BKS BANK AG, pobočka zahr. banky 8420 BFKKSKBB BKSB Internet Banking
Citibank Europe plc, pobočka zahr. banky 8130 CITISKBA CITISA Internet Banking
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahr. banky 8050 COBASKBX COBASA Internet Banking
Československá obchodná banka, a.s. 7500 CEKOSKBX CEKOSA Internet Banking
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 8170 KBSPSKBX CSOBSA Internet Banking
Prima banka Slovensko, a.s. (DEXIA) 5600 KOMASK2X PKBA Internet Banking
EXIMBANKA SR 8160 EXSKSKBX EXSR Internet Banking
Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky 8330 FIOZSKBA FIOZSA Internet Banking
ING Bank N.V., pobočka zahr. banky  7300  INGBSKBX  INGBSA Internet Banking
J&T BANKA, a.s., pobočka zahr. banky 8320 JTBPSKBA  JTBPSA Internet Banking
Komerční banka, a.s., pobočka zahr. banky  8100  KOMBSKBA  KOMBSA Internet Banking
mBank S.A., pobočka zahr. banky  8360  BREXSKBX  BREXSA Internet Banking
Národná banka Slovenska  0720  NBSBSKBX  NBSL
Oberbank AG, pobočka zahr. banky v SR  8370  OBKLSKBA  SMWRSA Internet Banking
OTP banka Slovensko, a.s.  5200  OTPVSKBX  OTPV Internet Banking
Poštová banka, a.s.  6500  POBNSKBA  PABK Internet Banking
Privatbanka, a.s.  8120 BSLOSK22  BASL Internet Banking
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.  5900  PRVASKBA PSSP Internet Banking
Slovenská sporiteľňa, a.s. 900  GIBASKBX  SLSP Internet Banking
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3000  SLZBSKBA SLZB
Štátna pokladnica 8180  SPSRSKBA  SPSR
Tatra banka, a.s.  1100  TATRSKBX  TATR Internet Banking
UniCredit Bank Slovakia, a.s.  1111  UNCRSKBX  UNCR Internet Banking
VÚB banka, a.s.  0200 SUBASKBX  SUBA Internet Banking
Wűstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.  7930  WUSTSKBA  SPVW Internet Banking
Raiffeisen BANK (Tatra banka a.s., odštepný závod) 1100 TATRSKBX TATR Internet Banking
KDB Bank Europe Ltd, pobočka zahran. banky 8430 KODBSKBX KODB Internet Banking