Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Nové vymeriavacie základy pre platenie poistného od 1. januára 2024 sú známe, prvýkrát ich treba uhradiť do 8. februára 2024

Sociálna poisťovňa informuje, že pre živnostníkov (SZČO) a dobrovoľných platcov sa menia minimálne a maximálne vymeriavacie základy poistného:

  • minimálny – zo 605,50 eur na 652 eur;
  • maximálny – z 8.477 eur na 9.128 eur.

V súvislosti s tým dochádza aj k nárastu minimálneho poistného (tzv. sociálnych odvodov) na 216,13 eur pre SZČO a na 229,17 pre dobrovoľne poistené osoby. Maximálne poistné pre SZČO je stanovené na úrovni 3.025,93 eur.

Poistné v novej výške je prvýkrát potrebné uhradiť do 8. februára 2024. V súvislosti s tým odporúča Sociálna poisťovňa zmeniť si aj výšku trvalého príkazu v banke a skontrolovať variabilný a špecifický symbol.

Mení sa tiež maximálny vymeriavací základ na zamestnanca (minimálny sa naňho nevzťahuje) na 9.128 eur, z toho maximálne poistné predstavuje 858,03 eur. Zároveň sa mení aj maximálny vymeriavací základ na zamestnávateľa rovnako na 9.128 eur, z toho maximálne poistné predstavuje 2.300,25 eur.