Zmeny v ORSR

Za cenu 100 eur vykonávame aj všetky typy zmien údajov spoločností zapísaných v ORSR:

 • zmena obchodného mena
 • zmena sídla
 • zmena konateľov alebo spoločníkov
 • zmena predmetov podnikania
 • zmena základného imania
 • iné zmeny podľa dohody

V cene 100 eur je zahrnuté:

 • súdny poplatok Obchodného registra
 • konzultácia a poradenstvo
 • kompletné vypracovanie všetkých právnych dokumentov potrebných k zapísaniu zmeny do ORSR
 • zastupovanie klienta na úradoch v plnej moci
 • neobmedzené množstvo voľných živností BEZ POPLATKU
 • vypracovanie a podanie návrhu na zápis zmeny údajov do Obchodného registra

📥 Stiahnúť cenník