Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

V potravinárskom segmente a živočíšnej výrobe budú zamestnávatelia platiť nižšie odvody za zamestnancov po dobu pol roka

Z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 1. augusta 2023 vyplýva, že v potravinárskom segmente a oblasti živočíšnej výroby nebudú musieť zamestnávatelia za svojich zamestnancov platiť časť sociálnych odvodov. Prvýkrát ich nebude musieť zamestnávateľ platiť za august 2023, poslednýkrát za január 2024.

Konkrétne ide o tieto typy sociálneho poistenia:

  • nemocenské,
  • starobné, 
  • invalidné,
  • v nezamestnanosti,
  • financovanie podpory,
  • do rezervného fondu solidarity.

Znamená to, že v období od augusta 2023 do januára 2024 platí zamestnávateľ iba odvody na úrazové poistenie a garančné poistenie. Zmena sa týka všetkých zamestnancov.

Vykazovacia povinnosť zamestnávateľa ostáva nezmenená.