Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Tvorba a úprava tovarových položiek vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP 2)

Na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky pribudla doplnková informácia k vytváraniu a úprave tovarových položiek pri práci s virtuálnou registračnou pokladnicou (VRP).

Ak pri svojom podnikaní využívate VRP (prostredníctvom aplikácie VRP 2), pred akýmkoľvek vyhotovením pokladničného dokladu potrebujete mať najskôr vytvorené jednotlivé tovarové položky, teda vaše tovary či služby. 

Dbajte na to, že maximálny limit aktívnych tovarových položiek je 3 000

Tovarové položky je do VRP 2 možné nahrať dvomi spôsobmi:

  • manuálne po jednej položke,
  • hromadne, maximálne po 100 položkách.

Dôslednosť je dôležitá aj pri názve položiek. Označenie jednotlivých tovarov či služieb musí byť zrozumiteľné a jednoznačné, aby ich bolo možné od seba bez problémov odlíšiť, pričom je možné používať aj skrátené označenia.

Aj keď presný a univerzálne platný návod pri tvorbe označení neexistuje, podnikateľ musí dbať na to, aby napríklad pri reklamácii bolo hneď jasné, o ktorých tovar či službu ide. Nepísaným pravidlom je, že prvým slovom označenia je podstatné meno, ku ktorému sú obvykle pridané rozvíjajúce pojmy, označujúce napríklad vlastnosti či charakter tovaru či služby.