Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Zvýšenie súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Počnúc 1. júlom 2023 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 247/2023 Z. z. – o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Menili sa v ňom už druhýkrát v tomto roku výšky náhrad.

Od 1. júla sú stanovené za každý 1 kilometer jazdy podľa typu vozidla na:

  • jednostopové vozidlá a trojkolky – 0,071 € (predtým 0,067 €);
  • osobné cestné motorové vozidlá – 0,252 € (predtým 0,239 €).

Ak využívate vy alebo vaši zamestnanci pri pracovných cestách motorové vozidlá, dbajte na to, aby ste pri vyúčtovaní používali aktuálne sumy.