Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
socialna poistovna a aktuality

Splatnosť odloženého poistného za júl 2022

Sociálna poisťovňa informuje, že sa blíži termín splatnosti poistného, ktoré si podnikateľské subjekty a samostatne zárobkovo činné osoby odložili počas mesiaca júl 2022. Tieto subjekty majú povinnosť uhradiť poistné do 30. septembra 2022, pričom v tomto období mali subjekty obdŕžať aj upozornenie na splatnosť prostredníctvom e-mailu. 


Špecifický symbol pri platbe poistného za júl 2022 je nutné uviesť v štandardnom tvare 072022.

 

Ak podnikateľské subjekty a samostatne zárobkovo činné osoby neuhradia poistné do definovaného termínu, tak má Sociálna poisťovňa zo zákona povinnosť predpísať penále za dni omeškania a tie spolu s dlžnou sumou poistné vymáhať. 

 

Pre úplnosť uvádzame aj čísla účtov jednotlivých pobočiek Sociálnej poisťovne a tiež termíny splatnosti ďalších mesiacov, pri ktorých mali subjekty možnosť odkladu.