Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Opatrenie o úprave súm stravného

Vydaním nového opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 218/2022 Z.z. došlo k zmene výšky stravného s platnosťou od 1. septembra 2022 pre jednotlivé časové pásma nasledovným spôsobom:

 

  • Pre časové pásmo 5 až 12 hodín je stanovená výška stravného na úrovni 6,40 €,
  • pre časové pásmo 12 až 18 hodín je stanovená výška stravného na úrovni 9,60 €,
  • pre časové pásmo nad 18 hodín je stanovená výška stravného na úrovni 14,50 €.

 

Kvôli prijatiu vyššie uvedeného opatrenia sa zároveň ruší platnosť opatrenia č. 116/2022 Z.z., ktoré bolo v platnosti od 1. mája 2022.