Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) bude v roku 2024 vo výške 4 %

Sociálna poisťovňa informuje, že výška príspevku do II. piliera sa v roku 2024 znižuje z 5,50 % na 4 %. Zmena sa týka zamestnávateľov, ktorí od dátumu účinnosti – 1. januára 2024 – majú povinnosť odvádzať za zamestnancov poistné do II. piliera vo výške 4 % z ich hrubej mzdy.

Dôležité je, že primerane tomu sa bude o nižšiu sumu znižovať aj budúci priznaný starobný dôchodok, t.j. bude priznaný vo vyššej sume. Týka sa to sporiteľov, ktorí pre zníženie sadzby príspevkov odvedú do dôchodcovskej správcovskej spoločnosti príspevky v nižšej sume.