Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Informácia k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. januára 2024

Finančná správa vydala informáciu k platbe preddavkov na daň z príjmu právnickej osoby

Ak daňovník zaplatil preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania za daňový rok 2023 a tieto boli nižšie, ako tie vyplývajúce z výpočtu daňového priznania za rovnaký rok, daňovník nie je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania.

Pozor, ak daňovník podáva daňové priznanie prvýkrát, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky. Ich sumu však musí vyrovnať do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania – t.j. napríklad do 30. apríla 2024, ak si nepodal žiadosť o predĺženie lehoty na podanie priznania.

Príklad výpočtu výšky preddavkov na obdobie 1.1.2024 až 1.4.2024 (do lehoty na podanie daňového priznania):

  • základ dane právnickej osoby (PO) – 50 275,92 €;
  • úhrn zdaniteľných príjmov PO – 79 960 €;
  • úľavy na dani PO – 0 €;
  • výpočet -> základ dane * sadzba dane – úľavy na dani
  • výpočet -> 50 275,92 € * 21 % – 0 € = 10 557,94 (zaokrúhlené na 2 desatinné miesta)
  • výpočet -> 10 557,94 / 4 = 2 639,49 € mesačne.