Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Sociálna poisťovňa proaktívne upozorňuje na zmeny poistného od januára 2024

Živnostníci a iné SZČO, ktoré majú povinnosť platiť tzv. sociálne odvody, dostali informácie o zmene minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu – t.j. o výške svojich odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2024. 

Toto oznámenie sa týka 187 326 SZČO, ktorým stúpli minimálne odvody – informáciu o tom dostali poštou, resp. do e-schránky.

Odvody v novej výške je potrebné uhradiť už za január, t.j. do 8. februára 2024. V súvislosti s tým odporúča Sociálna poisťovňa zmeniť si aj výšku poistného v trvalom príkaze v internetovom bankovníctve.

Výška mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne pre rok 2024:

  • minimálne = 216,13 €;
  • maximálne = 3 025, 93 €.