Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Pracujúci dôchodca – živnostník nemá automaticky odvodovú úľavu, platí to len pre vybrané dohody

Dôchodca, ktorý má status živnostníka alebo inej samostatne zárobkovej osoby (SZČO) a po
priznaní dôchodku vykonáva zárobkovú činnosť len ako SZČO,
nemá možnosť uplatniť si výnimku z platenia poistného pri príjme do 200 eur.
Ak popri činnosti SZČO dôchodca pracuje aj na niektorú z týchto dohôd, výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie z jednej dohody s maximálnym príjmom do 200 eur mesačne si uplatniť môže.
Postupuje pri tom rovnako ako každý iný dôchodca písomne informuje zamestnávateľa o uplatnení výnimky (a následne aj o jej skončení).
Odvodovú úľavu pri práci na dohodu si môžu uplatniť tí dôchodcovia, ktorí už majú priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, ďalej výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberajú invalidný výsluhový dôchodok. Fakt, že vykonávajú popri dohode súčasne aj činnosť SZČO, na tejto možnosti nič nemení.