Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Novela zákona o dani z motorových vozidiel

Zákonom č. 339/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel.
Novela prináša zmeny, ktoré sa aplikujú už pri podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020 a pozitívne sa dotknú najmä podnikateľov pôsobiacich v oblasti nákladnej a autobusovej autodopravy.
Novelou sa zavádza nová príloha č. 1a s ročnými sadzbami pre vozidlá ťahač a náves, zavádzajú
sa nové percentuálne zvýhodnenia ročnej sadzby dane pre všetky úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3 a N3, pri vozidlách kategórie O4 sa zavádza paušálna úprava sadzby dane bez ohľadu na vek vozidla.
Daňové priznanie sa bude podáva na novom tlačive v posunutom termíne do 31. marca 2021.
Novela prináša aj výhodnejšie platenie preddavkov na daň v roku 2021.
Zákon vstúpil do platnosti 1. decembra 2020.