Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
Pandemicka OCR

Pandemická OČR počas prázdnin

Sociálna poisťovňa informuje, že v istých životných situáciách môžu rodičia či iní poistenci dostávať pandemické ošetrovné (takzvaná pandemická OČR) aj počas letných prázdnin. Samotný postup žiadosti o dávku sa nemení.

Vzťahuje sa to na tieto prípady:

  • ak je materská škola dieťaťa počas prázdnin príslušným orgánom uzatvorená, resp. ak dieťa ochorie a potvrdí to lekár,
  • ak ochorie školopovinné dieťa do 16 rokov a potrebu ošetrenia potvrdí ich lekár,
  • ak ochorie dieťa do 11 rokov a lekár mu nariadi karanténu či izoláciu.

 

Pandemická OČR pre školákov

Počas letných školských prázdnin v trvaní od 1. júla do 31. augusta bežne nevzniká nárok na pandemickú OČR, keďže školy sú uzatvorené v zmysle školského zákona, nie s ohľadom na pandemickú situáciu. 

Tu je však potrebné poznamenať, že ak školopovinné dieťa do 16 rokov počas letných prázdnin ochorie, nielen na COVID-19, ale aj akékoľvek iné ochorenie, jeho poistencovi môže vzniknúť nárok na pandemické ošetrovné. Dávka bude vyplatená za obdobie, ktoré v žiadosti o ošetrovné potvrdí lekár. 

 

Pandemické ošetrovné: deti v materských školách

Školský zákon materským školám neustanovuje obdobie letných prázdnin. Ak je však takáto materská škola v lete uzatvorená rozhodnutím orgánu verejnej správy, resp. iným príslušným orgánom (napr. regionálneho úradu verejného zdravotníctva, riaditeľom či zriaďovateľov), nárok na pandemické ošetrovné vzniká.

Nárok vzniká aj v štandardnom prípade, že dieťa ochorie a potrebu ošetrenia potvrdí lekár.