Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
Odvodova povinnost pre SZCO

Informácia o odvodovej povinnosti SZČO

Takmer 173 814 živnostníkov a ďalších SZČO, ktoré si za rok 2021 podali daňové priznanie v riadnom termíne, bolo informovaných o vzniku, zániku, resp. zmene ich odvodovej povinnosti od 1. júla 2022. Odvody za júl je potrebné Sociálnej poisťovni uhradiť do 8. augusta 2022, pričom platí, že 125 476 SZČO bude platiť minimálne poistné (vo výške 187,78 eura mesačne, pričom maximálne poistné je vo výške 2 629,12 eura mesačne)

SZČO, ktoré si daňové priznanie podali v predĺženej lehote, dostanú túto informáciu v októbri. Odvody budú následne musieť odviesť do 8. novembra 2022.

Sociálna poisťovňa odporúča SZČO zmeniť si prípadne nastaviť trvalý platobný príkaz v banke a skontrolovať a variabilný a špecifický symbol. Správnym nastavením sa SZČO môžu vyvarovať prípadnému vzniku dlhov a penále za neodvedenie poistného v čas, resp. v nesprávnej sume.