Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Opatrenie o úprave súm minimálnej mzdy za rok 2023

Mesačná minimálna mzda platná pre rok 2023 je definovaná oznámením opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 300/2022 Z.z., pričom jej úroveň bude 700 € mesačne pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 4,023 € pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou. Na uvedenú mesačnú minimálnu mzdu vo výške bude mať v roku 2023 nárok ten zamestnanec, ktorý bude mať plný pracovný úväzok. Ide o 64 € zvýšenie v porovnaní s rokom 2022, kedy bola minimálna mesačná mzda na úrovni 646 €.

 

Zároveň so zmenou úrovne minimálnej mzdy bolo prijaté aj oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 301/2022 Z. z., ktoré stanovuje sumy minimálnych mzdových nárokov podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce na rok 2023. 

 

Sumy jednotlivých mzdových nárokov podľa druhu odmeňovania sú zobrazené v tabuľke:

Sumy minimálnej mzdy podľa druhu odmeňovania a stupňa náročnosti

Stupeň náročnosti Suma minimálnej mzdy na rok 2023 Suma minimálnej hodinovej mzdy na rok 2023 40 hod./týždeň
1 700 € 4,023 €
2 816 € 4,690 €
3 932 € 5,356 €
4 1048 € 6,023 €
5 1164 € 6,690 €
6 1280 € 7,356 €