Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Opatrenie o úprave súm základnej náhrady známeho ako kilometrovné

Vydaním nového opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 282/2022 Z.z. došlo k zmene výšky súm základnej náhrady za používanie cestovných motorových vozidiel s platnosťou od 1. septembra 2022, pričom prijatá výška náhrady za 1 km je definovaná na úrovni:

 

  • 0,063 € pre jednostopové vozidlá a trojkolky,
  • 0,227 € pre osobné cestné motorové vozidlá.

 

Na základe prijatia vyššie uvedeného opatrenia sa zároveň ruší platnosť opatrenia č. 117/2022 Z.z., ktoré bolo v platnosti od 1. mája 2022, kde bola výška náhrady definovaná na úrovni 0,059 € pre jednostopové vozidlá a trojkolky a 0,213 pre osobné cestné motorové vozidlá.