Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie platný od 1. septembra 2022

Portál Finančnej správy Slovenskej republiky informuje o novom pokyne k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie. Vzhľadom k úprave výšky stravného, ktorá sa zmenila na 6,40 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín, tak metodický pokyn aktualizuje jednotlivé výpočty, aby reflektoval túto zmenu. 

 

Obsahom usmernenia je tiež informácia o účtovaní stravovacích poukážok v papierovej a elektronickej forme.