Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Opatrenie o sumách stravného

S novým rokom vstúpilo 1. januára 2023 do platnosti a účinnosti opatrenie č. 432/2022 Z. z., ktoré ustanovilo nové sumy stravného na každý kalendárny deň pracovnej či služobnej cesty a to nasledovne:

  1. časové pásmo 5 až 12 hodín – 6,80 €,
  2. časové pásmo 12 až 18 hodín – 10,10 €,
  3. časové pásmo nad 18 hodín – 15,30 €.

V priebehu posledných siedmich mesiacov je toto tretia úprava súm stravného.