Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Odvodová odpočítateľná položka študentov a dôchodcov v roku 2023

Počnúc 1. januárom vstúpila do platnosti dôležitá zmena týkajúca sa študentov – brigádnikov a dôchodcov – dohodárov. Od začiatku tohto roka sú totiž na účely dôchodkového poistenia považovaní za zamestnancov a to bez ohľadu na to, či poberajú pravidelnú alebo nepravidelnú mzdu.

Týka sa to všetkých študentov, ktorí pracujú na základe dohody o vykonaní brigádnickej práce a dôchodcov, ktorí pracujú na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.

Študenti a dôchodcovia si od začiatku roka 2023 tým pádom už nemôžu uplatniť výnimku z postavenia zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak ich mesačný príjem nepresiahne 200 €.

Povinnosti tým vznikajú aj zamestnávateľom, ktorí sú povinní prihlásiť tých študentov a dôchodcov, ktorí u nich vykonávajú pracovnú činnosť, resp. pracujú na základe dohody na povinné dôchodkové poistenie.

Študenti a dôchodcovia si môžu v kalendárom roku 2023 uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) vo výške 200 € na kalendárny mesiac. Podmienkou je, aby si vybrali v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu, o čom sú povinní svojho zamestnávateľa písomne informovať. Ak si právo na OOP uplatnia napríklad vo februári 2023, účinnosť nadobudne až marcom 2023.

Sociálna poisťovňa bude tieto OOP osobitne evidovať v registri poistencov.