Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti (Lex korona)

Zákonom č. 264/2020 Z. z. sa dopĺňa zákon

č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finanènej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Cieľom zákona je aj počas trvania mimoriadnej situácie vytvoriť fikciu o jej ukončení a umožniť daňovým a iným orgánom pokračovať v konaniach prerušených počas obdobia pandémie.
Opatrenia vlády v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v oblasti daní a účtovníctva sa rušia k dátumu

30. september 2020. Odvtedy začne plynúť lehota jeden mesiac od skončenia mimoriadnej situácie. Od 30. septembra do jedného mesiaca je potrebné podať daňové priznanie a zaplatiť daň, teda k dátumu 31. október 2020.
Okrem toho sa zákon dotýka aj ďalších oblastí, v ktorých boli posunuté termíny na splnenie daných povinností, ale po 30. septembri sa odklady rušia.

Týkajú sa napríklad oblasti správy daní, dane z pridanej hodnoty, ale aj colnej oblasti či oblasti rozpočtových pravidiel. Najneskôr do 31. decembra začnú mať termíny platnosť takú, ako mali pred pandémiou.
Pre všetky povinnosti, ktoré majú daňové subjekty splniť do konca mesiaca po období pandémie, platí termín 2. novembra 2020, a to vzhľadom na to, že koniec októbra pripadne na sobotu.
Zákon vstúpil do platnosti 29. septembra 2020.