Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Novela zákona o sociálnom poistení

Zákonom č. 258/2020 Z. z. sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Podľa novely zákona nárok na pandemické ošetrovné nemá ma rodič, ktorý nedá svoje dieťa do školy pre obavy z nákazy novým koronavírusom, a to v prípade,ak bude neobmedzená prevádzka škôl a predškolských zariadení.

Rodič však bude mať aj naďalej nárok na pandemické ošetrovné v prípadoch, keď počas trvania krízovej situácie budú predškolské zariadenia, školy alebo ich časti, napríklad konkrétne triedy, uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Mení sa systém overovania podmienok nároku na pandemické ošetrovné, a to tak, že príslušný okresný úrad bude poskytovať informácie Sociálnej poisťovni len o deťoch, ktoré sa nezúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zákon vstúpil do platnosti dňom vyhlásenia 23. 9. 2020.