Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2020

Sociálna poisťovňa pripravila Kalkulačku na výpočet poistného pre SZČO. Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020, zistia, či budú od 1. júla 2020 povinní platiť poistné na sociálne poistenie a môžu si informatívne vypočítať jeho výšku. 

V kalkulačke je potrebné najprv označiť dátum podania daňového priznania za rok 2019, ktorým sa identifikuje dátum vzniku, zániku alebo trvania povinného sociálneho poistenia SZČO. 

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že ak SZČO podávala daňové priznanie za rok 2019 a po 31. marci 2020, presný dátum pre posúdenie vzniku, zániku alebo trvania povinného sociálneho poistenia SZČO bude možné určiť  po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej kvôli pandémii. 

Písomne bude Sociálna poisťovňa informovať o odvodovej povinnosti aj tie SZČO, ktoré budú podávať daňové priznanie za rok 2019 po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej kvôli pandémii koronavírusu.