Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Informácia k podaniu daňového priznania a zaplateniu dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2023

Finančná správa SR pripomína, že daňovník, ktorý v roku 2023 využíval motorové vozidlo na podnikateľské účely, je povinný podať si daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a to najneskôr do 31. januára 2024, a dovtedy aj uhradiť vzniknutú daňovú povinnosť.

Vzor tlačiva sa oproti minulému roku nezmenil – MF/017527/2020-726.

Daňovník má na výber dve možnosti úhrady dane – poštovou poukážkou, alebo bezhotovostným prevodom.

Číslo účtu na zaplatenie dane:

predčíslie označujúce druh dane číslo účtu označujúce daňový subjekt (OÚD) kód štátnej pokladnice
501163 – 8XXXXXXXXX /8180

Variabilný symbol: 1700992023.

Aj v kalendárom, resp. daňovom roku 2024 je majiteľ vozidla, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2024, povinný platiť preddavky naň:

  • štvrťročné – ak predpokladaná daň presiahne 700 eur, no nepresiahne 1.800 eur, daňovník je povinný platiť preddavky vo výške ¼ predpokladanej dane, vždy do konca štvrťroku;
  • mesačné – ak predpokladaná daň presiahne 8.300 eur, daňovník je povinný platiť preddavky vo výške 1/12 predpokladanej dane, vždy do konca mesiaca.