Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Zmena lehoty pri predkladaní evidenčného listu dôchodkového poistenia

Vsúvislosti so zmenami zákonov na zlepšenie podnikateľského prostredia, tzv. „podnikateľským kilečkom“, sa v zákone o sociálnom poistení upravila povinnosť zamestnávateľa predkladať Sociálnej poisťovni evidenciu o zamestnancovi. 

To znamená, že ak bude pracovný pomer ukončený napríklad 31. júla 2020, lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia je do 31. augusta 2020. 

Naďalej však platí, že ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok alebo o zaslanie evidenčného listu dôchodkového poistenia požiada Sociálna poisťovňa, zamestnávateľ je povinný predlož evidenčný list dôchodkového poistenia do ôsmich dní.