Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane za rok 2023 u fyzickej osoby, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Finančná správa vydala usmernenie pre fyzické osoby, ktoré chcú poukázať 2 % či 3 % z dane neziskovej organizácii v prípade, že im zamestnávateľ vykonal tzv. ročné zúčtovanie príjmov.

Takéto fyzické osoby tak môžu urobiť vyplnením samostatného tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane”, ktoré spravidla zamestnancom dáva k dispozícii zamestnávateľ – toto tlačivo má Finančnou správou riadne predpísanú štruktúrovanú podobu.

Vyplnené tlačivo je potrebné podať správcovi dane v lehote do 30. apríla 2024, na ktoromkoľvek daňovom úrade. Tlačivo má 2 povinné prílohy:

  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – ktoré zamestnancovi vydáva na jeho žiadosť zamestnávateľ najneskôr do 15. apríla 2024,
  • Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti – ak chce daňovník poukázať 3 %, pričom toto tlačivo si daňovník vyžaduje od neziskovej či dobrovoľníckej organizácie.

V prípade, že budú splnené všetky zákonom stanovené podmienky, daňový úrad je povinný previesť podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa najneskôr do 31. júla 2024.