Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
danovy-bonus-deti

Daňový bonus od 1. júla 2021

Daňový bonus pre deti od 6 do 15 rokov sa upravuje prechodným ustanovením § 52 zzj zákona č. 595/2003 Z. z. o dani s príjmov. Zvýšená suma bude platiť v novej výške do konca decembra 2021.

Sumy daňového bonusu od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021:

  • suma 23,22 eur na každé vyživované dieťa
  • 46,44 eur, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku
  • 39,47 eur, ak dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku

Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu:

  • daňovník vyživuje nezaopatrené dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti
  • daňovník dosahuje zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo dosahuje zdaniteľné príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykazuje základ dane (6-násobok minimálnej mzdy pre rok 2021 je 3738 eur).