Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
daň z motorových vozdiel

Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Chybne vyplnené údaje v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel podľa zákona č. 361/2014 Z. z., môžete opraviť podaním dodatočného daňového priznania.

Dodatočné daňové priznanie sa podáva v nasledovných prípadoch:

  • ak daňový subjekt vykázal v daňovom priznaní nižšiu daň, tak je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení a zároveň je povinný vykázanú daň splatiť
  • ak daňový subjekt vykázal v daňovom priznaní daň vyššiu, tak je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie
  • ak daňový subjekt uviedol v daňovom priznaní akékoľvek nesprávne údaje, tak podaním dodatočného daňového priznania urobí ich opravu

Daňový subjekt uvádza do dodatočného daňového priznania údaje aj za správne vyplnené vozidlá z pôvodného daňového priznania, nakoľko sa dodatočné daňové priznanie neviaže len k jednému predmetu dane, ale k celému daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel.