Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
metodický pokyn

Daňový bonus – nový metodický pokyn

Finančné riaditeľstvo zverejnilo nový Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vrátane dodatku č. 1. Cieľom metodického pokynu je zjednotenie postupu pri uplatnení daňového bonusu.

Metodický pokyn pozostáva zo 4 dielov a obsahuje množstvo príkladov z praxe:

1 diel      Podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus

2. diel     Vyživované dieťa na účely uplatnenia daňového bonusu

  • Nezaopatrené dieťa
   • Sústavná príprava dieťaťa na povolanie
  • Vlastné dieťa
  • Osvojené dieťa daňovníka
  • Dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu
  • Dieťa druhého z manželov

3. diel     Uplatnenie daňového bonusu

  • Uplatnenie daňového bonusu pri striedavej starostlivosti
  • Uplatnenie daňového bonusu dedičom

4. diel     Preukazovanie nároku na daňový bonus

  • Preukazovanie nároku na daňový bonus zamestnávateľovi
  • Preukazovanie nároku na daňový bonus správcovi dane

Celý metodický pokyn k daňovému bonusu si môžete prečítať tu.