Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
príležitostné podujatie

Pokladnica e-kasa klient na príležitostne organizovaných podujatiach – metodický pokyn

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo nový Metodický pokyn č. 1/ERP/2021/MP k používaniu pokladnice e-kasa klient na evidenciu tržieb na príležitostných podujatiach.

Metodický pokyn pozostáva z 3 dielov:

Prvý diel

Povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient na evidenciu tržby pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.

Druhý diel

Výnimky z povinnosti používať pokladnicu e-kasa klient na evidenciu tržby podľa §3 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z.

Tretí diel

Prípady, na ktoré sa nevzťahuje zákon č. 289/2008 Z. z.

  • Predaj tovaru alebo poskytnutie služby osobami, ktoré nie sú podnikateľmi
  • Predaj tovaru alebo poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 bez oprávnenia na podnikanie
  • Poskytnutie služby, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 1
  • Predaj nákupných poukážok dobíjacích kariet alebo lokálnych platidiel

Cieľom metodického pokynu je informovanie verejnosti o prípadoch, v ktorých je podnikateľ počas

  • príležitostne organizovaných výstavných, prezentačných alebo predajných podujatí (napr. slávnosti remesiel),
  • športových alebo kultúrnych podujatí (napr. hudobný festival),
  • iných spoločenských podujatí (napr. hody, vinobranie, vianočné trhy)

povinný používať na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti alebo elektronickým prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť pokladnicu e-kasa klient v súlade so zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Celý metodický pokyn je možné prečítať tu.