Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
pandemická PN-ka

Pandemická PN po návrate z dovolenky

Od 9. júla 2021 sa zmenili podmienky štátom nariadenej karantény. Poistenci, ktorí po návrate z dovolenky zo zahraničia späť na Slovensko musia podstúpiť povinnú karanténu, majú nárok na pandemickú PN.

Povinná karanténa sa vzťahuje na osobu, ktorá vstúpi na územie SR a aj na ďalšie osoby žijúce s ňou v spoločnej domácnosti. Povinnosť izolácie sa môže vykonať v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Osoba v izolácii môže požiadať lekára požiadať o potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Dôvodom musí byť nariadená karanténa alebo ochorenie COVID-19. Na základe potvrdenia si môže poistenec uplatniť nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne.

Lekár je oprávnený pri vystavení pandemickej PN vyžiadať od poistenca doklady potvrdzujúce pobyt v zahraničí. V prípade ochorenia na COVID-19 môže požadovať doklad o pozitívnom teste.

Poistenec pandemickú PN-ku nežiada, ak ďalej čerpá dovolenku alebo pracuje z domu. Zásady izolácie je však povinný dodržať.