Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Nová povinnosť Sociálnej poisťovne vo vzťahu k zamestnávateľom od 1. januára

Sociálna poisťovňa bude od nového roka zamestnávateľovi elektronicky sprístupňovať niektoré informácie o jeho zamestnancovi.

Pôjde o údaje, ktoré sú potrebné na určenie obdobia, počas ktorého nie je zamestnanec povinný plati poistné na sociálne poistenie z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného alebo sa osobne a celodenne stará/ošetruje osobu, na ktorú si uplatňuje nárok na ošetrovné alebo poberá materské. Tieto informácie Sociálna poisovòa zamestnávateľom sprístupní v systéme elektronických služieb. Vyplýva to z novej legislatívnej úpravy, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2021. Zákon ďalej stanovuje, že zamestnanec, ktorý je v čase krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného a počas tohto obdobia čerpá dovolenku alebo vykonáva prácu z domu, nemá vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie.