Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Metodický pokyn k podávaniu daňového priznania na dani z motorových vozidiel z dôvodu zániku daňovej povinnosti pri ukončení alebo prerušení podnikania od 1. 1. 2020

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel bol s účinnosťou od 1. 1. 2020 novelizovaný zákonom č. 364/2019 Z. z.

Metodický pokyn upravuje podávanie daňového priznania pri zániku daňovej povinnosti z dôvodu ukončenia alebo prerušenia podnikania podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona o dani z motorových vozidiel v znení účinnom od 1. 1. 2020, zdaňovacie obdobie a lehotu na podanie daňového priznania podľa § 9 ods. 6 tohto zákona, vyznačenie zdaňovacieho obdobia na úvodnej stránke daňového priznania a výpočet pomernej časti dane v III. oddiele daňového priznania.

Obsah pokynu:

1. Zdaňovacie obdobie a lehota na podanie daňového priznania pri prerušení podnikania daňovníka podľa zákona o dani z motorových vozidiel v znení účinnom do 31. 12. 2019

2. Zdaňovacie obdobie a lehota na podanie daňového priznania pri prerušení podnikania daňovníka podľa zákona o dani z motorových vozidiel v znení účinnom od 1. 1. 2020

3. Zdaňovacie obdobie a lehota na podanie daňového priznania pri prerušení a ukončení podnikania daňovníka po 1. 1. 2020