Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Sociálna poisťovňa od januára 2024 zvýši viaceré úrazové dávky, poberatelia nemusia o nič žiadať

Počnúc 1. januárom 2024 zvýši Sociálna poisťovňa tieto úrazové dávky:

  • úrazové renty,
  • pozostalostné úrazové renty,
  • maximálne sumy úrazových dávok.

Tieto dávky budú zvýšené o 3,2 %. Novopriznané dávky a renty budú zvýšené až o 13,6 %.

Zvýšené dávky budú vyplácané automaticky, poškodení nemusia o nič žiadať. Poberatelia ju dostanú v obvyklých januárových termínoch.

Valorizácia úrazových rent o 13,6 % sa odvíja od porovnania medziročného rastu spotrebiteľských cien, ktorý bol za prvý polrok 2023 v tejto výške.

Od 1. januára sa tiež o 3,2 % zvýšia maximálne sumy týchto úrazových dávok:

  • jednorazové odškodnenie,
  • náhrada nákladov spojených s liečením,
  • náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela či manželky, resp. úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa zvyšuje na 75 166,20 €.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením sa zvyšuje na 37 583,70 €.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom sa zvyšuje na 3 759,60 €.