Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
pandemická PN

Pandemická PN končí od 1. decembra 2021

Pandemická PN od 1. decembra 2021 zaniká. Postup a nemocenské v prípade PN súvisiacej s Covidom19 bude rovnaký ako pri iných chorobách alebo úrazoch.

Ošetrujúci lekár uzná poistencovi dočasnú práceneschopnosť. Poistenec bude mať nárok na nemocenské. Zamestnancovi vypláca za prvých 10 dní práceneschopnosti nemocenské zamestnávateľ. Za prvé tri kalendárne dni má zamestnanec nárok na 25 % denného vymeriavacieho základu a za ďalších 7 kalendárnych dní má nárok na 55 % denného vymeriavacieho základu.  Od 11. dňa PN-ky do jej ukončenia vypláca zamestnancovi nemocenské sociálna poisťovňa vo výške 55% denného vymeriavacieho základu.

Podmienky nároku na PN:

  • existencia nemocenského poistenia v deň vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti
  • absencia príjmu počas pracovnej neschopnosti (zamestnanec)
  • včasné a správne zaplatenie poistného na nemocenské poistenie (samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne nemocensky poistené osoby)
  • 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom PN (dobrovoľne nemocensky poistenej osoby)

Poistenec, ktorému vznikla pandemická PN pred decembrom 2021 a pokračuje aj decembri, bude naďalej dostávať nemocenské od sociálnej poisťovne do ukončenia tejto PN.