Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Vznik, zánik alebo trvanie sociálneho poistenia pre 62-tisíc SZČO

Sociálna poisťovňa informuje, že tie SZČO, ktoré využili možnosť predĺženia lehoty pre podanie daňového priznania, dostanú počas októbra informáciu o výške ich odvodovej povinnosti, pričom tieto informácie budú distribuované automaticky a SZČO nemajú povinnosť o nič žiadať. Obsahom oznámenia bude aj informácia o tom, či im od 1.10.2022 vzniklo, zaniklo alebo či im povinné sociálne poistenie naďalej trvá.  

 

Oznámenie bude tiež obsahovať informácie nielen o výške poistného, ktoré bude nutné uhrádzať do Sociálnej poisťovne, ale aj o výške vymeriavacieho základu. Samotná distribúcia bude prebiehať do 20.októbra 2022 prostredníctvom e-schránky, ak ju má SZČO aktivovanú, no pre tie SZČO, ktoré nemajú e-schránku, tak bude oznámenie doručené poštou. Nové poistné v prepočítanej výške budú musieť následne SZČO zaplatiť za mesiac október do 8. novembra 2022.


Od 1. októbra 2022 sa zmena výšky povinného poistenia SZČO týka tých osôb, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021 a zároveň dosiahli príjem vyšší ako 6 798 € a tiež majú k 1. októbru 2022 platné oprávnenie na vykonávanie svojej činnosti. 

 

V prípade, že SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, tak povinné poistenie SZČO platí iba pre tie osoby, ktoré prekročili príjem vo výške 6 798,00 €. Tie SZČO, ktoré mali príjem nižší, tak nemajú povinnosť odvádzať povinné poistenie resp. im povinnosť od 1. októbra zaniká. 

 

Pre kalendárny rok 2022 platí, že úroveň minimálneho mesačného vymeriavacieho základu je stanovená na úrovni 566,50 € a z toho vyplýva výška poistného na úrovni 187,78 € mesačne. Úroveň maximálneho mesačného vymeriavacieho základu je stanovená na úroveň 7 931,00 € a z toho vyplýva výška poistného na úrovni 2 629,12 € mesačne.