Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Výška platby poistného SZČO pri predĺženej lehote

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré využili odklad podania daňového priznania majú povinnosť uhradiť poistné do 8. novembra 2022, pričom Sociálna poisťovňa ich bude informovať o výške poistného do 21. októbra 2022. Do tohto termínu majú povinnosť platiť poistné v nezmennej výške.

 

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré podali svoje daňové priznanie v riadnej lehote mali termín splatnosti poistného za júl 2022 do 8. augusta 2022.

 

Sociálna poisťovňa pripomína, že včasným a správnym nastavením platby sa živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby vyvarujú vzniku dlhu voči poisťovni.