Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Zvýšenie súm základnej náhrady pri pracovných cestách

Počnúc 1. májom 2024 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 73/2024 Z. z. o sumách základnej náhrady pri pracovných cestách boli stanovené nové výšky týchto náhrad a to za každý 1 kilometer jazdy nasledovne: 

  • jednostopové vozidlá a trojkolky – 0,075 eura;
  • osobné cestné motorové vozidlá – 0,265 eura.