Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Dôležité termíny v máji 2024

Sociálna poisťovňa informuje, že potravinári môžu od 1. do 20. mája 2024 podávať Vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za tento mesiac. Je potrebné tak urobiť elektronicky prostredníctvom eSlužieb. 

Sociálna poisťovňa im do konca mája oznámi schválenie či neschválenie štátnej pomoci. 

Takýto zamestnávateľ – potravinár musí k Vyhláseniu priložiť aj Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za máj 2024 v lehote splatnosti poistného.