Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Koniec platnosti kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis

Ministerstvo vnútra upozorňuje všetkých aktívnych používateľov elektronických občianskych preukazov, ktorým bol vydaný občiansky preukaz pred 20. júnom 2021, že iba do 31. decembra majú možnosť využívať služby elektronického podpisu. 1. januára 2023 končí platnosť certifikátov pre elektronický podpis. Podľa rezortu vnútra ide o minimálne 30 000 ľudí, ktorí aktívne využívajú elektronicky podpis na svojom občianskom preukaze. Občianske preukazy vydané od 21. júna 2021 budú aj naďalej v platnosti, pretože využívajú iný typ čipov a budú mať stále platnú certifikáciu. 

Osoby nevyužívajúce elektronický podpis nie sú ovplyvnené koncom certifikácie, pretože pre všetkých bude možné sa aj naďalej prihlásiť do informačných systémov verejnej správy a tiež bude možné sa prihlásiť do elektronickej schránky na www.slovensko.sk

Výmena občianskych preukazov z dôvodu vypršania platnosti bude bezplatná, ale odporúčame všetkým, aby si rezervovali termín už v najbližších týždňoch kvôli vyťaženosti klientskych centier a čakacím dobám.  

Postup a ďalšie informácie sú dostupné na stránkach Ministerstva vnútra.