Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Novinky v súvislosti s potvrdením na získanie 2 % z daní

Subjekty vyžadujúce potvrdenie na získanie 2 % z daní už nemusia navštevovať Sociálnu poisťovňu, ale stačí, ak požiadajú notára, ktorý organizáciu alebo združenie priamo registruje, pričom údaje sú prístupné na portáli oversi.gov.sk. 

V prípade, že neziskové organizácie, občianske združenia a ďalšie oprávnené subjekty využijú možnosť získanie potvrdenie cez notársky úrad a ten nie je schopný získať údaje cez portál, tak stále majú možnosť využiť aj vydanie cez Sociálnu poisťovňu. 

Príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne je možné požiadať o potvrdenie v mieste pôsobenia mimovládnej organizácie, pričom je odporúčané, aby sa žiadosť poslala prostredníctvom e-mailu. Samotné potvrdenie je následne po vybavení žiadosti doručené do elektronickej schránky žiadateľa. V prípade, že adresát nemá aktivovanú elektronickú schránku, tak je doručené potvrdenie poštou. Sociálna poisťovňa odporúča, aby si klienti žiadosti nenechávali na koniec roka a na poslednú chvíľu, aby bolo garantované včasné doručenie.