Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Metodický pokyn k zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

Finančná správa vydala metodický pokyn k zániku daňovej povinnosti podľa podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Cieľom je zjednotiť uplatňovanie zániku daňovej povinnosti.

Podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel zaniká povinnosť 31. decembra predchádzajúceho zdaniteľného obdobia (teda kalendárneho roka), ak v tomto zdaniteľnom období nebolo o vozidle účtované, nebolo evidované v daňovej evidencii, alebo neboli uplatňované výdavky spojené s jeho prevádzkou a používaním.

Daňovník je však povinný túto skutočnosť správcovi dane oznámiť najneskôr do 31. januára po uplynutí kalendárneho roka. Pozor, daňovníci túto skutočnosť neuvádzajú v daňovom priznaní, ale v príslušnom tlačive – oznámení o zániku daňovej povinnosti.