Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií (tzv. konsolidačný zákon)

Za účelom zlepšenia stavu verejných financií dôjde vplyvom tzv. konsolidačného zákona k viacerým zmenám zákonov. Cieľom je jednak ozdraviť...

Zákon, ktorým sa novelizujú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie

Počnúc 1. januárom 2024 nadobudol účinnosť zákon č. 508/2023 Z. z., ktorého cieľom je zmierniť dopad inflácie a zvýšených...

Pre potvrdenie o získaní 2 % daní stačí navštíviť notára, návšteva pobočky Sociálnej poisťovne nie je potrebná

Po novom už neziskové organizácie, občianske združenia a ďalšie subjekty, ktoré potrebujú potvrdenie o získaní 2 % daní pre...

Sociálna poisťovňa od januára 2024 zvýši viaceré úrazové dávky, poberatelia nemusia o nič žiadať

Počnúc 1. januárom 2024 zvýši Sociálna poisťovňa tieto úrazové dávky: úrazové renty, pozostalostné úrazové renty, maximálne sumy úrazových dávok....

Usmernenie k daňovému bonusu na vyživované dieťa, ak daňovník uplatňuje postup podľa § 33 ods. 8 zákona o dani z príjmov

Finančná správa vydala usmernenie pre všetkých daňovníkov, ktorí si za rok 2023 uplatňujú daňový bonus na dieťa. Daňovník, ktorý...

Zamestnávatelia majú možnosť sledovať elektronickú PN svojich zamestnancov priamo cez mzdový softvér

Sociálna poisťovňa spustila novú elektronickú službu: ide o automatický prenos dát z elektronickej PN (ePN) z eSlužieb Sociálnej poisťovne...

INFORMÁCIA k spôsobu, forme, rozsahu a periodicite preukazovania osoby konečného príjemcu príjmu na účely zákona o dani z príjmov

Finančná správa vydala informáciu týkajúcu sa preukazovania osoby konečného príjemcu príjmu na účely zákona o dani z príjmov. Urobila...

Metodický pokyn k zdaňovaniu dodania a nadobudnutia nových dopravných prostriedkov v rámci Európskej únie z pohľadu DPH

Finančná správa SR zverejnila metodický pokyn týkajúci sa nadobudnutia a zdaňovania nových dopravných prostriedkov v rámci Európskej únie.  Osobitná...

SZČO s odloženým daňovým priznaním: Nezabudnite si upraviť novú výšku platby poistného a uhradiť ho po prvý raz do 8. novembra 2023

Sociálna poisťovňa vydala informáciu pre živnostníkov, resp. iné SZČO, ktoré si podali daňové priznanie k dani z príjmu v...

Variabilný, špecifický a konštantný symbol pri platení poistného na sociálne poistenie

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že pri platbe poistného na sociálne poistenie (teda sociálnych odvodov) má platiteľ povinnosť identifikovať sa použitím...

Oznámenie o sume minimálnej mzdy na rok 2024

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo v Zbierke zákonov oznámenie o sume minimálnej mzdy na Slovensku pre rok...

Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke

Finančná správa vydala usmernenie k priebežnej účtovnej závierke pre právnické osoby, ktoré účtujú v podvojnom účtovníctve a zároveň sa...

Posts Navigation