Koniec platnosti kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis

Ministerstvo vnútra upozorňuje všetkých aktívnych používateľov elektronických občianskych preukazov, ktorým bol vydaný občiansky preukaz pred 20. júnom 2021, že...

Novinky v súvislosti s potvrdením na získanie 2 % z daní

Subjekty vyžadujúce potvrdenie na získanie 2 % z daní už nemusia navštevovať Sociálnu poisťovňu, ale stačí, ak požiadajú notára, ktorý...

Maximálne sumy dávok v roku 2023

Sociálna poisťovňa informuje, že v roku 2023 sa vzhľadom na každoročné zvýšenie všeobecného vymeriavacieho základu budú meniť maximálne sumy nemocenskej,...

Predvolenie oznámeného bankového účtu ako účtu pre vrátenie nadmerného odpočtu

Portál Finančnej správy Slovenskej republiky informuje o spôsobe výberu predvoleného účtu na vrátenie nadmerného odpočtu. Podľa § 79 ods. 9...

Výška platby poistného SZČO pri predĺženej lehote

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré využili odklad podania daňového priznania majú povinnosť uhradiť poistné do 8. novembra...

Vznik, zánik alebo trvanie sociálneho poistenia pre 62-tisíc SZČO

Sociálna poisťovňa informuje, že tie SZČO, ktoré využili možnosť predĺženia lehoty pre podanie daňového priznania, dostanú počas októbra informáciu...

Konanie o nároku dávky v nezamestnanosti

Strata zamestnania býva pre väčšinu zamestnancov problémom, pričom na riešenie finančnej situácie je vhodné využiť možnosť dávky v nezamestnanosti. Je...

Informácie k vráteniu dane z pridanej hodnoty z členských štátov Európskej únie za rok 2021

Do 30. septembra 2022 mohli platitelia DPH požiadať o vrátenie dane za rok 2021 v prípade, že nakúpili tovary a služby v členských...

Opatrenie o úprave súm základnej náhrady známeho ako kilometrovné

Vydaním nového opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 282/2022 Z.z. došlo k zmene výšky súm základnej náhrady za...

Opatrenie o úprave súm minimálnej mzdy za rok 2023

Mesačná minimálna mzda platná pre rok 2023 je definovaná oznámením opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 300/2022...

Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie platný od 1. septembra 2022

Portál Finančnej správy Slovenskej republiky informuje o novom pokyne k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie. Vzhľadom k úprave výšky stravného, ktorá sa zmenila...

Koniec platnosti kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis

Ministerstvo vnútra upozorňuje všetkých aktívnych používateľov elektronických občianskych preukazov, ktorým bol vydaný občiansky preukaz pred 20. júnom 2021, že...

Posts Navigation