Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Rozširuje sa elektronický účet poistenca: Šesť nových funkcionalít, menej návštev pobočiek

Sociálna poisťovňa vydala informáciu k pokračujúcej digitalizácii jej služieb. 

Najnovšia zmena sa týka takzvaného elektronického účtu poistenca, teda EÚP. Tieto zmeny, v nadväznosti na zavedenie takzvanej ePN (elektronická práceneschopnosť – ktorá bola implementovaná ešte v roku 2022), majú zredukovať počet osobných návštev na pobočkách Sociálnej poisťovne.

Zoznam nových funkcionalít:

  • Príprava na dôchodok
  • Prehľad vyplatených dôchodkových dávok
  • Rodičovský dôchodok – podanie vyhlásenia, rodinné vzťahy
  • Dávka v nezamestnanosti
  • Nemocenské poistenie

Okrem toho oznámila Sociálna poisťovňa aj prácu na ďalších funkcionalitách, konkrétne údajoch z úrazového poistenia, vrátane žiadostí o úrazové dávky a prehľad vyplatených dávok.

Je potrebné zdôrazniť, že EÚP má zriadený každý automaticky, je ho však potrebné aktivovať – osobne na pobočke Sociálnej poisťovne, alebo elektronicky na www.slovensko.sk s využitím občianskeho preukazu a čítačky.