Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Minimálna a maximálna výška poistného

Sociálna poisťovňa vydala informáciu pre povinne sociálne poistené SZČO

Minimálny mesačný vymeriavací základ je stanovený na 605,50 €, čiže minimálne mesačné poistné takejto SZČO je vo výške 200,72 €. Výnimku majú SZČO, ktoré majú priznaný starobný či predčasný starobný dôchodok – pre ne platí minimálna výška poistného 164,93 €.

Na druhej strane maximálny mesačný vymeriavací základ je 8 477,00 € a teda maximálne mesačné poistné je vo výške 2 810,11 €. Opäť platí výnimka pre horeuvedené SZČO, ktoré majú maximálnu výšku mesačného poistného určenú na 2 301,49 €.